گزارش تصویری برنامه پنجم پاکسازی محیط زیست رابر

طبق قرار قبلی گروه دوست داران طبیعت رابر جمعه دوم هر ماه دور هم جمع شده و گوشه ای از آلودگی های ایجاد شده به دست انسان در طبیعت را پاک سازی می کنند.
پنجمین برنامه مربوط به پاکسازی سیدمرتضی بود
چهاردهم تیرماه هزار و سیصد و نود و دو
و اینک گزارش تصویری :

image

ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻨﻪﺍﺵ

image

گردشگرانی که کاش نظافت را رعایت می کردند.

image

برنامه آغاز میشود

image

ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

image

ﻓﺮﺯﺍﺩ، ﻣﺠﯿﺪ ﻭ ﻓﺘﺎﺡ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻨﻪ

image

ﻓﺮﺯﺍﺩ، ﻓﺘﺎﺡ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﻞ ﻣﺘﻌﻔﻦ

image

ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﺘﺎﺡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ

image

ﻭ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭﺵ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ، ﺳﻌﯿﺪ ﻭ
ﻣﯿﻼﺩ ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ

image

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺄﻧﻮﺱ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﮐﺘﺎﯾﻮﻥ ﮐﺮﯾﻢﻗﺎﺳﻤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ

image

خانم های فعال گروه

image

ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

image

ﮐﺘﺎﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﭘﺎﮐﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﺩﺵﮔﺮﺍﻥ

 

image

ما و تلاش ما

 

image

ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﻩﭘﯿﺶ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺎﺝﺍﻟﺪﯾﻨﯽ، ﺑﺮﺩﯾﺎ ﻭ ﭘﻮﺭﯾﺎ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺍﺯ ﮐﻬﻨﻮﺝ

image

ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻬﺮﯼ، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪﺣﺴﻨﯽ، ﮐﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ

image

image

ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮﺱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺭﻓﺘﯿﻢ

image

ﺳﻄﻞﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ!
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﺪ

image

ﺭﺿﺎ ﮐﺮﯾﻢﻗﺎﺳﻤﯽ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ

image

image

نهار از راه میرسد…

image

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﯾﺪ

image

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺎﺝﺍﻟﺪﯾﻨﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻭ ﺑﺮﺩﯾﺎ ﺳﻼﺟﻘﻪ، ﻣﻬﺮﯼ، ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺧﻮﺍﺟﻪﺣﺴﻨﯽ ﻭ ﮐﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ، ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﻩﭘﯿﺶ، ﺭﺿﺎ، ﮐﺘﺎﯾﻮﻥ، ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﻓﺘﺎﺡ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻭ ﺣﺎﻣﺪ
ﮐﺮﯾﻢﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺍﻣﯿﺪ، ﺳﻌﯿﺪ، ﺟﺎﺑﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ، ﻋﻠﯽ، ﻣﯿﻼﺩ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ، ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﻣﺠﯿﺪ
ﻣﻬﺪﯼﭘﻮﺭ.

عکس و گزارش : حامد کریمقاسمی

کپی برداری از این مطلب فقط با ذکر نام سایت و گزارشگر مجاز است

۷ دیدگاه

 1. درود بر شما عزیزان درس عشق و خدمت بی ریا به همه ما می اموزید با عرض ارادت و خسته نباشید بنده حقیر در مشهدالرضا دعا گو و ثنا گویتان بودم ان شاء لله خداوند به همه شما بزرگواران جزای خیر عنایت نماید باشد که مردم فهیم شهرستان رابر الگوی بسیار خوبی برای سایر شهرستان ها باشند و این برنامه ها با شکوه و با شور واشتیاق بهتری و با حضور بیشتری از دوستان و آزاد اندیشان خصوصاٌ مسئولین شهر و شهرستان در آینده باشیم .
  باشد عمل خیر خداپسندتان نزد خدای یکتا
  با تشکر خدمت گذار شما احمد مهدی پور

 2. khaste nabashid azizan

 3. سلام دستتون درد نکنه معلومه طبیعت هنوز دوستدارانی داره کاش یه سر هم به چشمه عروس میزدین تا فاجعه گردشگران را اونجا هم ببینید واقعا دردناکه

 4. احمد مهدی پور رابری

  بنام خدا
  جناب آقای میثم خان سلاجقه عزیز امیدوارم شما هم در برنامه این دوستان بزرگوار شرکت کنید در ضمن همین دوستان خوب ما در برنامه سوم بود که آمدند چشمه عروس و مثل یک دسته گل آنجا را تمیز نمودند دست آنها درد نکند از اینکه با فکر و اندیشه این دوستان هم اندیشه گردیده اید و ان شاء لله حضرتعالی را در برنامه های بعدی حضرات والا ببینم .
  با تشکر احمد مهدی پوررابری

 5. احمد مهدی پور رابری

  بنام خدا
  جناب آقای میثم خان سلاجقه عزیز امیدوارم شما هم در برنامه این دوستان بزرگوار شرکت کنید در ضمن همین دوستان خوب ما در برنامه سوم بود که آمدند چشمه عروس و مثل یک دسته گل آنجا را تمیز نمودند دست آنها درد نکند از اینکه با فکر و اندیشه این دوستان هم اندیشه گردیده اید و ان شاء لله حضرتعالی را در برنامه های بعدی حضرات والا ببینم .
  با تشکر احمد مهدی پوررابری

 6. دوستان گرامی‌، قطعا گروه با شرکت بیشتر افراد و همشهریان میتواند منشأ تغیرات مثبت زیادی باشد. تصور می‌کنم که اطلاع رسانی به سایر افرادی که ممکن است اطلاعی از این برنامه نداشته باشند یکی‌ از کارهایی است که همه ما می‌تونیم توش سهیم باشم، شرکت عملی‌ هر ‌یک از ما نیز مورد دیگری است که به پیشبرد سریعتر برنامه‌های پاکسازی این گروه خواهد انجامید.

  به زودی این گروه وب سایت مربوط به خود را راه اندازی خواهد کرد. نام جدیدی برای گروه انتخاب شده با عنوان ابسر ( انجمن سبز بهاران رابر) برگرفته از ابشار معروف رابر.

  امید که شاهد رابری زیبا و سرسبز و تمیز باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir