ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺑﻬﺒﺎﻓﯽ ﻓﺮﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از “فرمانداری رابر” ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺑﻬﺒﺎﻓﯽ ﻓﺮﺵ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

image

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮﺭﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺑﻬﺒﺎﻓﯽ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺮﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ : ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺵ ﺑﺎﻓﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۴۵۰ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺵ ﺑﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ است.در این جلسه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻓﺮﺵ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ.

image

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir