جاذبه های گردشگری

تخت شاهزاده

طبیعت زیبای تخت شاهزاده سنگ نوشته موجود در تخت شاهزاده لدوله فرمانفرما سالی یک مرتبه تشریف به شکار می اوردندبکوه شاه در سنه۱۳۰۵تشریف اوردند و امسال بهروز بادتر از همه سال شکار کردندو از ان جمله در یک کمین ۵ قوچ هفت سال با تفنگ مارتین زدندو بنده حقیر نصر الله بیگ تفنگ دار لاله زاری که قوروقچی این شکارگاه ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir