بایگانی برچسب: طبیعت کوه شاه

لودر ها خاموش (تخریب طبیعت کوه شاه)

تا فرصت داریم جلوی تخریب محیط زیست کوه شاه را بگیریم متاسفانه از گوشه وکنار خبرمی رسد که به منظور سودآفرینی عده ای محدود، یکی از شرکت های راهسازی اقدام به تخریب محیط زیست کوه شاه نموده واین روند هنوز ادامه دارد؟ آخر مگر از این نوع کوهها در جنوب شرق ایران چند تا داریم؟ آیا جلوگیری از خام فروشی ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir