بایگانی برچسب: عکس رابر

ننیز در آینه فصول (گالری تصاویر)

مجموعه تصاویر ارسالی از “علی حسیتخانی” ، ننیز را به زیبایی هرچه تمام تر در فصول مختلف به تصویر میکشد . در این نوشته ، با هم نظاره گر این روستای زیبای رابر از دریچه دوربین آقای حسینخانی خواهیم بود :

ادامه نوشته »

دودکش جن رابر

دودکش جن رابر ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﻋﯿﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻧﯽ , ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ, ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﺩﯼ , ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ , ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎﻏﯿﻨﯽ ﭘﻮﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﺮ : ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮﺏ / ﺯﻣﺎﻥ : ﺍﺯ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ, ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻟﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺑﺎ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯼ ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir