بایگانی برچسب: ولیالله نگینی

زنده یاد ولی الله ایینه نگینی(نوسنده کتاب نگین سبز کرمان)

زندگی صـــــــــحنـــــــــه یکتای هنرمــــــــــندی ماســـــــــــــت هر کســـــــی نغمه خود خــــــــــــــواند و از صحـــــــــــــنه رود صحـــــــــــــنه پیوســــــــــته به جاســـــــــــــــــــت خرم آن نـــــــــغمه که مــــــــــــردم بـــــــسپارند به یــــــــــــــاد زنده یاد ولی الله ایینه نگینی  در سا ل۱۳۴۴ ه ش در روستای باب بید علیا واقع در ۱۷ کیلومتری شهر رابر در دامان خانواده ای دین باور ونجیب  درباغستان سرسبز وجود قدم نهاددوران تحصیل ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir