بایگانی برچسب: پیشینه تاریخی رابر

چگونگی پیدایش وقدمت تاریخی رابر:(اثار وابنیه تاریخی)

اثار باستانی متعددی در رابر وجود دارد که هر کدام گواه قدمت تاریخی این ناحیه است .به دلیل اینکه این اثار هنوز تحت کاوش ها وتحقیقات باستان شناسان قرار نگرفته نمیتوان تاریخ معینی برای انها ایجاد کرد . در دوره صفویه شخصی به نام ملک تاج الدین به دستور شاه عباس به حکومت رابر فرستاده شد و او به کمک ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir