بایگانی برچسب: کوه شاه کرمان

کمر کوه شاه خم شد ، به دادش برسید!

ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﮐﻮﻩﺷﺎﻩ : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻓﺖ. کمر کوه شاه خم شد ، به دادش برسید. ﺯﺧﻢﻫﺎﯼ ﺗﻦ ﮐﻮﻩﺷﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ؛ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺩﻡ ﺩﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﮐﻮﻩﺷﺎﻩ، ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ...

ادامه نوشته »

به بهانه تخریب کوه شاه؛آقای نماینده قبای وکالت بپوشید

آقای نماینده کجا هستید بیدار شوید. این عبارت شاید کوتاه باشد ولی مسلما تا امروز بعد از گذشت ۲ سال از انتخاب دکتر منظری توکلی به نمایندگی مردم شهرستان هاب بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی کسی از آن استفاده نکرده است و اگر اکنون ولی اینگونه خطاب قرار می دهیم از آن جهت می باشد که فکر ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir