بایگانی برچسب: گردوکاران رابر

گردوکاران‌ کرمان ‌مغلوب‌ گردوهای‌ چین

در حالی که استان کرمان به عنوان دومین تولیدکننده گردوی کشور محسوب می‌شود، ولی باغداران و گردوکاران آن به واسطه پاره‌ای از مشکلات نتوانسته‌اند بازار گردوی کشور را تامین کنند و مغلوب صحنه رقابت با گردو های چینی شده اند. شهرستان‌های بافت و رابرکرمان از مهم‌ترین قطب‌های تولید گردوی کشور پس از تویسرکان استان همدان به شمار می‌رود و محصول ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir